Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Yleistä

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä. Vuosi 2021 on yhdistyksen 20. toimintavuosi.

Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen (Osak py) jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa ja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksellä on edustajat ja puheenjohtaja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Yhteistyö muiden AO:laisten yhdistysten kanssa jatkuu.
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia koronatilanne huomioiden:
 • edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:
  • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuus
  • yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet järjestetään yhdessä OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille
 • jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):
  • kevätretki, OuAO:n hallitus päättää ajankohdan ja paikan
  • kevään jäsentapahtuma ”Wilman vaientaminen ja Pepin pimentäminen” lukuvuoden päättyessä
  • jäsentapahtuma 5.11.2021o jäsentapahtuma Taivalkoskella joulukuussa
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla yhteistyössä Osak py:n kanssa

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.
 • kevätkokous perjantaina 19.3.2021
 • syyskokous perjantaina 8.10.2021

Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset. Edunvalvontatyössä seurataan OSAOn opetusalan henkilöstön vuosityöaikajärjestelmän kehittymistä. Oamkin opetusalan henkilöstön edunvalvonnassa otetaan huomioon työnantajan järjestäytyminen Sivistystyönantajiin. Vuonna 2021 toiminnassa otetaan huomioon koronatilanne.
Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, kaksi edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.
Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Vähintään yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla (oulunseudunao.fi). Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen ylläpitäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.
Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla. Hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista. Yhteysopettaja järjestää työpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.

Muistamiset

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä sekä aktiivitoimijoitaan jäsentapahtumiensa yhteydessä.

Otsikko

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja sitä hoidetaan talousarvion puitteissa.