Oulun seudun ammatilliset opettajat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yleistä

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä. Vuosi 2020 on yhdistyksen 19. toimintavuosi.

Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen (Osak py) jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.

Otsikko

Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa ja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksellä on edustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Yhteistyö muiden AO:laisten yhdistysten kanssa jatkuu.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia:

 • edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:
  • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuus
  • yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet järjestetään yhdessä OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille
 • jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):
  • kevätretki, OuAO:n hallitus päättää ajankohdan ja paikan
  • kevään jäsentapahtuma ”Wilman vaientaminen ja Pepin pimentäminen” lukuvuoden päättyessäo jäsentapahtuma 6.11.2020
  • jäsentapahtuma Taivalkoskella joulukuussa
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla yhteistyössä Osak py:n kanssa

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

Ehdotetaan:

 • kevätkokous perjantaina 13.3.2020
 • syyskokous torstaina 8.10.2020

Otsikko

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset. Edunvalvontatyössä huomioidaan erityisesti Oulun seudun ammattiopiston opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen ja sen kehittäminen.

Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, kaksi edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.

Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen www-sivuilla. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen ylläpitäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla: hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista. Yhteysopettaja järjestää työpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.

Otsikko

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä tapahtumiensa yhteydessä.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.