Toimintasuunnitelma 2019

Yleistä

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä. Vuosi 2019 on yhdistyksen 18. toimintavuosi.

Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen (Osak py) jäsen ja sitä kauttamukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen edustajat toimivat aktiivisesti Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa ja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksellä on edustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja tiimeissä sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen
hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO
ry:n hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-,
järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Jatketaan yhteistyötä muiden AO:laisten yhdistysten kanssa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia:

Edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:

  • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuus
  • yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet järjestetään yhdessä OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille

Jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):

  • Kevätretki, OuAO:n hallitus päättää ajankohdan ja paikan
  • 1.6.2019 jäsentapahtuma ”Wilman vaientaminen ja Pepin pimentäminen”
  • jäsentapahtuma 8.11.2019
  • jäsentapahtuma Taivalkoskella joulukuussa
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla yhteistyössä Osak py:n kanssa

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

Ehdotetaan:

  • kevätkokous pe 22.2.2019, kokouksen jälkeen ruokailu
  • syyskokous 11.10.2019, kokouksen jälkeen ruokailu

Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset. Edunvalvontatyössä huomioidaan erityisesti Oulun seudun ammattiopiston opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen 1.8.2019.

Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, kaksi edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.

Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.


Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen www-sivuilla. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen ylläpitäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla: hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista. Yhteysopettaja järjestää työpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.


Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä tapahtumiensa yhteydessä.


Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.