Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Vuosi 2018 on yhdistyksen 17. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä.


Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.


Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen tavoitteena on pitää edustajat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa ja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksellä on edustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja tiimeissä sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Jatketaan yhteistyötä muiden AO:laisten yhdistysten kanssa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia:

- edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:

 • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuudet
 • yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet järjestetään yhdessä OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa, jäsentietojen tarkistaminen samoissa tilaisuuksissa
 • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille

- jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):

 • Rukan hiihtoretki tai kulttuuriretki
 • 2.6.2018 jäsentapahtuma ”Wilman vaientaminen ja Pepin pimentäminen” klo 18.00
 • jäsentapahtuma 9.11.2018
 • jäsentapahtuma Taivalkoskella joulukuussa
 • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla.

- yhdistys järjestää OAJ valtuustovaalit

 • sähköinen ennakkoäänestys 19.2.-2.3.2018
 • uurnaäänestys 26.3.-27.3.2018


Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

 • kevätkokous pe 23.2.2018, kokouksen jälkeen ruokailu
 • syyskokous 31.10.2018


Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset.

Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten jaa säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, 2 edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.

Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.


Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen www-sivuilla. Tarvittaessa lähestytään jäseniä kirjeitse. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen päivittäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla: hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista sekä toimittaa uusille jäsenille Tervetuloa jäseneksi –kirjeen ja mahdollisen yhdistyksen lahjan. Yhteysopettaja järjestää työpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.


Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä tapahtumiensa yhteydessä.


Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.