Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä


Vuosi 2017 on yhdistyksen 16. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä.

Yhdistys on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.


Koulutus- ja järjestötoiminta


Yhdistyksen tavoitteena on, että Jouko Karhunen jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n puheenjohtajana sekä pitää edustajat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja tiimeissä sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat myös OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin. Jatketaan yhteistyötä muiden AO:laisten yhdistysten kanssa.


 • Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia:
  • edunvalvonta-ja koulutustilaisuudet:
  • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuudet
  • keväällä AOyhdistyksien yhteinen edunvalvontatilaisuus
  • yksiköissäjärjestettävät luottamusmiestilaisuudet järjestetään yhdessä OAJ:n Oulun seudunammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille
 • jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):
  • kevätretki
  • jäsentapahtuma 10.11.2017
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla
  • jäsentapahtumaennen Karttakepinkatkojaisia

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.


Hallitus, edunvalvonta


Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset.


Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, 2 edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.


Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.


Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista suullisesti, sähköpostilla ja yhdistyksen www-sivuilla. Tarvittaessa lähestytään jäseniä kirjeitse. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen päivittäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajanatyöpaikalla: hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksentapahtumista sekä toimittaa uusille jäsenille Tervetuloa jäseneksi –kirjeen ja mahdollisen yhdistyksen lahjan. Yhteysopettaja järjestäätyöpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen sekätarvittaessa työsuojeluvaltuutetun kanssa edunvalvontatilaisuuksia.

Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä tapahtumiensa yhteydessä.


Talous


Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.