Toimintasuunnitelma vuodelle 2012


Yleistä

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry on muodostettu 1.1.2012 Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:stä, Oulun seudun luonnonvara-alojen opettajat ry:stä sekä Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:stä. Opettajayhdistyksen toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä jäsenten keskuudessa.

Järjestötoiminta ja edunvalvonta

  • Yhdistys toimii aktiivisesti jäsenten etujen valvonnassa
  • jakaa tietoa.
  • yhteistyö luottamusmiesten kanssa
  • osallistaminen eli aktivointi jäsenten keskuudessa
  • toimii yhteistyössä OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen kanssa
  • toimii yhteistyössä alueyhdistyksen kanssa
  • tukee valtakunnallisiin koulutuksiin ja kokouksiin osallistumista
  • eri säätiöiden ja järjestöjen toimintaan aktiivinen osallistuminen (Rokua)

Koulutus- ja virkistystoiminta

Koulutuksella lisätään jäsenten järjestötoiminnan tuntemusta ja edunvalvontavalmiuksia sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jäseniä aktivoidaan osallistumaan OAJ:n järjestötoiminnan koulutuksiin, alueellisiin koulutuksiin ja tapahtumiin sekä opettajayhdistyksen järjestämiin jäsentapahtumiin.

Koulutus- ja virkistystapahtumista päättää tarkemmin uusi hallitus ensimmäisessä kokouksessaan kuultuaan yhdistyksen ylimääräistä kokousta.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminnan avulla tehdään tunnetuksi opettajayhdistystä ja sen toimintaa. Tiedottamisessa käytetään suullisen tiedottamisen lisäksi yhdistyksen www-sivua ja sähköpostia.

Tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen ja yhteysopettajien kanssa. Yhdistyksen Internet-sivustoa uudistetaan säännöllisesti. Sivuilla on mm. hallituksen ja luottamushenkilöiden yhteystiedot, edunvalvontaan liittyviä asioita, tietoa yhdistyksen järjestämästä toiminnasta sekä kuvia ja kertomuksia yhdistyksen tapahtumista.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on, että Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toimialueella koulutusalalla työskentelevät henkilöt ovat yhdistyksen jäseniä.

Talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa. Talous perustuu jäsenmaksuihin ja on riippuvainen yhdistyksen jäsenten määrästä.