Toimintasuunnitelma 2015

Yleistä

Vuosi 2015 on yhdistyksen 14. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetuksen ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä.

Yhdistys on OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen tavoitteena on pitää edustajat Ammatilliset opettajat AO ry:n puheenjohtajistossa ja hallituksessa. Yhdistyksellä on edustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja tiimeissä sekä ammatillisessa jaoksessa ja OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista OAJ:n edunvalvonta- ja koulutustapahtumiin.  Tiivistetään yhteistyötä muiden AO:laisten yhdistysten kanssa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia:

 • edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:
  • tammi-helmikuussa ja syys-lokakuussa edunvalvontatilaisuudet
  • yksiköissä järjestettävät luottamusmiestilaisuudet yhdessä OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille
 • jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):
  • kulttuuriretki keväällä
  • jäsentapahtuma 6.11.
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus tukee jäsenhankintaa, joka on kaikkien

aktiivitoimijoiden tehtävä edunvalvonnan lisäksi. Edunvalvontatyössä huomioidaan koulutuksen tiukkenevan rahoitustilanteen vaikutukset.

Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten ja säätiöiden (Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö, 2 edustajaa) toimintaan, joiden jäsen se on.

Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Yksi kokouksista on laajennettu, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Lukuvuoden aikana jäsenille tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista sähköpostitse, suullisesti ja yhdistyksen www-sivuilla, mahdollisesti työpaikkojen ilmoitustauluilla ja sosiaalisessa mediassa. Tarvittaessa lähestytään jäseniä kirjeitse. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen päivittäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla: hän tiedottaa esimerkiksi yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumista sekä toimittaa uusille jäsenille Tervetuloa jäseneksi –kirjeen ja mahdollisen yhdistyksen lahjan. Yhteysopettaja järjestää työpaikan jäseninfot (jäsenrekrytointia) ja yhdessä luottamusmiehen kanssa edunvalvontatilaisuuksia. 

Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä yhdistysten tapahtumien yhteydessä toimintavuoden aikana.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.