Toimintasuunnitelma 2014

Yleistä

Vuosi 2014 on yhdistyksen 13. toimintavuosi. Vuoden 2013 aikana toiminta vakiintui vuonna 2012 tapahtuneen jäsenpohjan laajentumisen jälkeen. Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetus- ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi jäsenten hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä. 

Yhdistys on OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksellä on edustaja AO:n puheenjohtajistossa ja hallituksessa, OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ja OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen hallituksissa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat Ammatilliset opettajat AO ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin. Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista alueellisiin OAJ:n tapahtumiin.

 

 • Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia.
 • edunvalvonta- ja koulutustilaisuudet:
  • tammi-helmikuussa edunvalvontatilaisuus
  • yksiköissä järjestettävät tilaisuudet yhdessä OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen kanssa
  • koulutustilaisuudet yhteysopettajille ja muille yhdistyksen toimijoille
 • jäsentapahtumat (kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa myös edunvalvontaa):
  • kevätretki 28.-30.3.
  • videotykin sammuttajaiset 23.5.
  • ammatillisten opettajatonttujen Taistojuhla 7.11. 
  • jäsentilaisuudet lukukausien alussa työpaikoilla
 • OAJ:n valtuustovaalit
  • sähköinen ennakkoäänestys 12.-23.2.
  • varsinainen vaali vaaliuurnapäivät 24.-25.3.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (syys-lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsenhankinnassa yhteistyössä yhteysopettajien kanssa. Yhdistys osallistuu niiden yhdistysten toimintaan, joiden jäsen (OAJ) ja säätiöiden (Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiön edustajisto, 2 edustajaa) toimintaan.

Huomioidaan edunvalvontatyössä ja tiedotuksessa Oamk Oy:n toiminnan alkamisen vaikutukset 1.1.2014 alkaen.

 Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana. Kokouksista 1-2 on laajennettua kokousta, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Tiedotus

Yhdistystä ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi tiedotuksen avulla. Tiedotetaan sähköpostitse, suullisesti ja yhdistyksen www-sivuilla. Tarvittaessa lähestytään jäseniä kirjeitse. Tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen päivittäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Yhteysopettajan roolia tiedotuksessa vahvistetaan: yhteysopettaja toimii tiedottajana työpaikalla esim. yhdistyksen ja alueyhdistyksen tapahtumat sekä työpaikan jäseninfot. Yhteysopettajan ja luottamusmiehen yhteistyötä tiivistetään.
Yhdistys tiedottaa suoraan jäsenille yhdistyksen kokoukset (sihteeri) ja AO ry:n jäsentiedotteet (puheenjohtaja). Puheenjohtaja lähettää uusille jäsenille tervetuloa jäseneksi –kirjeen.  

Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä yhdistysten tapahtumien yhteydessä toimintavuoden aikana.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.