Toimintasuunnitelma 2013

Yleistä

Vuosi 2013 on yhdistyksen 12. toimintavuosi. Vuoden 2012 alusta jäsenistö laajeni, kun purettujen yhdistysten Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n jäsenet ja Oulun seudun luonnonvara-alojen opettajat ry:n jäsenet liittyivät yhdistykseen. Edelleen yhdistyksen jäsenpohja on laajentunut vuoden 2012 aikana. Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan laaja-alainen toimiminen opetus- ja kasvatuksen parissa. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n toiminnassa painotetaan edunvalvonnan lisäksi hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämistä jäsenten keskuudessa.

 Yhdistys on OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen jäsen ja sitä kautta mukana OAJ Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa. Yhdistys on valtakunnallisen Ammatilliset opettajat ry:n jäsen.

Koulutus- ja järjestötoiminta

Yhdistyksen edustajia osallistuu OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ja Ammatilliset opettajat ry:n koulutus-, järjestö- ja edunvalvontatilaisuuksiin.  Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä osallistumista alueellisiin OAJ:n tapahtumiin. Hallitus päättää tarkemmin edustajista.

Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus-, tiedotus- ja jäsentilaisuuksia.

  • tammi-helmikuussa edunvalvontatilaisuus
  • kevätretki ”hohtaville hangille”
  • edunvalvontatilaisuudet toimipaikoissa yhteistyössä OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen kanssa
  • Martinpäivän illallinen marraskuussa (8.11.2013)
  • keväällä AO ry:n opintopäivän 17.11.2012 työryhmän jäsenten opintomatka
  • koulutustilaisuus yhdysopettajille

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kevätkokouksen (helmi-maaliskuussa) ja syyskokouksen (lokakuussa), joiden yhteydessä on tiedotusta ajankohtaisista asioista ja virkistystoimintaa.

Hallitus, edunvalvonta

Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä etujen valvonnassa yhteistyössä luottamusmiesten, OAJ:n Osekkin paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti jäsenhankinnassa yhteistyössä yhteysopettajien kanssa. Yhdistys osallistuu yhdistysten (OAJ) ja säätiöiden (Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiön edustajisto, 2 edustajaa) toimintaan.

 Hallitus toimii sääntöjen määräämällä tavalla ja kokoontuu riittävän usein toimintavuoden aikana.

Tiedotus

Tiedotuksen avulla tehdään tunnetuksi yhdistystä ja sen toimintaa. Tiedottamisessa käytetään sähköpostia, yhdistyksen www-sivuja (oulunseudunao.fi) sekä suullista tiedotusta.

Tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Käytännön tiedottamisessa tukena ovat kotisivujen päivittäjä ja työpaikoilla toimivat yhteysopettajat.

Muu toiminta

Yhdistys muistaa jäsentensä 50- ja 60-vuotismerkkipäiviä yhdistysten tapahtumien yhteydessä toimintavuoden aikana.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja taloutta hoidetaan talousarvion puitteissa.